กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังเชิงดัดของการเสริมกำลังคานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึง ด้วยแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอนยึดติดจากภายนอก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy