กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาวะที่เหมาะสมต่อผลิตเอทานอลจากกากกาแฟ โดย Saccharomyces cerevisiae Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy