[1]
อุดมพันธ์ ว. และ อ่อนน้อม เ. 2020. ระบบสั่งซื้อป้ายไวนิลออนไลน์ บริษัทเดอะซันมีเดีย กรุ๊ป . วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 16–21.