[1]
จิตตบุตร พ. , ปิยะศรี ศ. และ เปียสันเทียะ ส. 2020. แผ่นวัสดุเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารโดยใช้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 5, 1 (ธ.ค. 2020), 43–52.