[1]
ยุธาชิต ภ., ศรีสุภักดิ์ ก. และ เงินเย็น เ. 2020. การศึกษาปริมาณซัคคารินที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นสวรรค์. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 7–15.