[1]
โล่ห์ทองคำ พ., รักกุศล ส. , เผือดจันทึก ณ. และ วิสุทธิ ม. 2020. ประสิทธิภาพสูตรผสมของสารสกัดจากทับทิม มะขามป้อม และพุดศุภโชค เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์เลี้ยง. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 5, 1 (ธ.ค. 2020), 1–9.