[1]
ดลวิทยาคุณ อ. , อัศวมงคลศิริ พ. , ไชยวนาเลิศ พ. , สังข์ทอง จ. และ ล้านคำ พ. 2022. การใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในพุดดิ้งน้ำนมข้าวโพดเสริมอะโวคาโด. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 7, 2 (ธ.ค. 2022), 33–42.