[1]
รังสูงเนิน ธ., จอหอนอก ป., โพธิ์โหน่ง ป. และ จันทร์เอี่ยม ส. 2023. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมในคาบวงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา วี 1851 โอไรโอนิส. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 8, 2 (ธ.ค. 2023), 24–33.