[1]
ถีสูงเนิน ป. , ศรีตระกูล ศ. และ เวชสิทธิ์ ภ. 2023. การพัฒนาเกมสยองขวัญตามระดับความกลัว. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 22–31.