[1]
ภัยแคล้ว ก., ปิลันธนานนท์ น., ณรงค์เลิศฤทธิ์ ศ. และ จงกลกลาง ส. 2023. คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียว. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 8, 2 (ธ.ค. 2023), 44–54.