(1)
อุดมพันธ์ ว.; อ่อนน้อม เ. . ระบบสั่งซื้อป้ายไวนิลออนไลน์ บริษัทเดอะซันมีเดีย กรุ๊ป. sciencenrrujournal 2020, 5, 16-21.