(1)
ดลวิทยาคุณ อ. .; อัศวมงคลศิริ พ. .; ไชยวนาเลิศ พ. .; สังข์ทอง จ.; ล้านคำ พ. . การใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในพุดดิ้งน้ำนมข้าวโพดเสริมอะโวคาโด. sciencenrrujournal 2022, 7, 33-42.