(1)
รังสูงเนิน ธ.; จอหอนอก ป.; โพธิ์โหน่ง ป.; จันทร์เอี่ยม ส. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมในคาบวงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา วี 1851 โอไรโอนิส. sciencenrrujournal 2023, 8, 24-33.