(1)
ถีสูงเนิน ป. .; ศรีตระกูล ศ.; เวชสิทธิ์ ภ. การพัฒนาเกมสยองขวัญตามระดับความกลัว. sciencenrrujournal 2023, 8, 22-31.