(1)
ภัยแคล้ว ก.; ปิลันธนานนท์ น.; ณรงค์เลิศฤทธิ์ ศ.; จงกลกลาง ส. คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียว. sciencenrrujournal 2023, 8, 44-54.