โล่ห์ทองคำ พ.; รักกุศล ส. .; เผือดจันทึก ณ. .; วิสุทธิ ม. ประสิทธิภาพสูตรผสมของสารสกัดจากทับทิม มะขามป้อม และพุดศุภโชค เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์เลี้ยง. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 1–9, 2020. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242708. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.