ถีสูงเนิน ป. .; ศรีตระกูล ศ.; เวชสิทธิ์ ภ. การพัฒนาเกมสยองขวัญตามระดับความกลัว. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 22–31, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/247783. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.