[1]
อุดมพันธ์ ว. และ อ่อนน้อม เ. ., “ระบบสั่งซื้อป้ายไวนิลออนไลน์ บริษัทเดอะซันมีเดีย กรุ๊ป ”, sciencenrrujournal, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 16–21, ธ.ค. 2020.