[1]
ดลวิทยาคุณ อ. ., อัศวมงคลศิริ พ. ., ไชยวนาเลิศ พ. ., สังข์ทอง จ., และ ล้านคำ พ. ., “การใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในพุดดิ้งน้ำนมข้าวโพดเสริมอะโวคาโด”, sciencenrrujournal, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 33–42, ธ.ค. 2022.