[1]
รังสูงเนิน ธ., จอหอนอก ป., โพธิ์โหน่ง ป., และ จันทร์เอี่ยม ส., “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมในคาบวงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา วี 1851 โอไรโอนิส”, sciencenrrujournal, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 24–33, ธ.ค. 2023.