[1]
ถีสูงเนิน ป. ., ศรีตระกูล ศ., และ เวชสิทธิ์ ภ., “การพัฒนาเกมสยองขวัญตามระดับความกลัว”, sciencenrrujournal, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 22–31, มิ.ย. 2023.