[1]
ภัยแคล้ว ก., ปิลันธนานนท์ น., ณรงค์เลิศฤทธิ์ ศ., และ จงกลกลาง ส., “คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียว”, sciencenrrujournal, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 44–54, ธ.ค. 2023.