กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Effect of ethanol polarity and temperature on antioxidant activity, tyrosinase inhibition, and total phenol content of Garcinia atroviridis (Asam gelugor) fruits extract Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy