กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งลิกโนเซลลูโลสสำหรับผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy