[1]
ชินสาร อ., ยืนยงพุทธกาล ว., กระแสร์ชล น., แคนมั่น ม. และ ฉลองจันทร์ อ. 2019. ผลของกระบวนการผลิตต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเร่วหอมผง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 5, 1 (มิ.ย. 2019), 41–51.