[1]
ไชยลาภ เ. และ นวลใย ธ. 2021. ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของส่วนแยกย่อยจากเปลือกลำต้นของส้มควาย: Total phenolic contents and antioxidant activities of sub-fractions from stem barks of Garcinia pedunculata . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 7, 2 (ธ.ค. 2021), 42–51.