[1]
กมลวรรณสิทธิ์ ศ. , ประจันบาล บ. และ คำเจริญ เ. 2023. ผลของสารสกัดจากหัวพลับพลึงเขาต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารชักนำการอักเสบ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 9, 1 (มิ.ย. 2023), 28–43.