(1)
หางแก้ว ช.; สินสมบูรณ์ทอง จ.; ศุภภากร ธ. การทำนายการเลือกประเภทประกันภัยของลูกค้า. scihcu 2020, 6, 81-95.