(1)
หอมทอง ส.; ถกลพงศ์เลิศ ค. การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งหมด และ Salmonella ของพริกขี้หนูในระหว่างการเพาะปลูก และกระบวนการสู่ตลาด. scihcu 2019, 5, 60-71.