(1)
ชินสาร อ.; ยืนยงพุทธกาล ว.; กระแสร์ชล น.; แคนมั่น ม.; ฉลองจันทร์ อ. ผลของกระบวนการผลิตต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเร่วหอมผง. scihcu 2019, 5, 41-51.