(1)
กมลวรรณสิทธิ์ ศ. .; ประจันบาล บ. .; คำเจริญ เ. . ผลของสารสกัดจากหัวพลับพลึงเขาต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารชักนำการอักเสบ. scihcu 2023, 9, 28-43.