ชินสาร อ.; ยืนยงพุทธกาล ว.; กระแสร์ชล น.; แคนมั่น ม.; ฉลองจันทร์ อ. ผลของกระบวนการผลิตต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเร่วหอมผง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 5, n. 1, p. 41–51, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243732. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.