[1]
ชินสาร อ., ยืนยงพุทธกาล ว., กระแสร์ชล น., แคนมั่น ม., และ ฉลองจันทร์ อ., “ผลของกระบวนการผลิตต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเร่วหอมผง”, scihcu, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 41–51, มิ.ย. 2019.