[1]
วงค์สารี ช., “บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมครอบครัวในการชะลอภาวะสมองเสื่อม ระยะเริ่มต้นในผู้สูงอายุ”, scihcu, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 102–111, ธ.ค. 2018.