[1]
คำพันธ์ ช., ภูวันนา ร. ., พงศ์นราทร ภ. ., จันทร์แอ เ. ., โอนอ่อน ว., และ ภักดี น. . ., “การเปรียบเทียบปริมาณกรดโรสมารินิกของสารสกัดหญ้าหนวดแมวด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง”, scihcu, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 81–91, ธ.ค. 2022.