[1]
กมลวรรณสิทธิ์ ศ. ., ประจันบาล บ. ., และ คำเจริญ เ. ., “ผลของสารสกัดจากหัวพลับพลึงเขาต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารชักนำการอักเสบ”, scihcu, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 28–43, มิ.ย. 2023.