(1)
สถาพรประสาธน์ ก. Modeling Pepper Drying by Jet Spouted Bed Technique Using ANFIS System. sej 2018, 13, 176-186.