(1)
ปานแป้น ช.; อารีรักษ์ ก.; อารีรักษ์ ก. Harmonic Elimination Using Active Power Filter for Non-Sinusoidal Voltage Source System. sej 2019, 14, 74-90.