[1]
สถาพรประสาธน์ ก., “Modeling Pepper Drying by Jet Spouted Bed Technique Using ANFIS System”, sej, vol. 13, no. 1, pp. 176–186, Aug. 2018.