[1]
โภคาเพ็ชร ภ., ณรงค์ฤทธิ์ ท., and อารีรักษ์ ก., “The Comparison of SVC Control Methods for Voltage Compensation and Power Factor Improvement in Single-Phase Power Systems”, sej, vol. 14, no. 2, pp. 110–124, Sep. 2019.