[1]
ปานแป้น ช., อารีรักษ์ ก., and อารีรักษ์ ก., “Harmonic Elimination using Active Power Filter for Non-Sinusoidal Voltage Source System”, sej, vol. 14, no. 2, pp. 74–90, Sep. 2019.