[1]
พันธะลี ส. และ เรืองประจวบกุล ป. 2021. การศึกษาผลการสร้างเครือข่ายนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับนิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. คุรุสภาวิทยาจารย์. 2, 2 (ส.ค. 2021), 121–133.