[1]
พิมพิลา พ., โพธิ์ปาน จ., ขมิ้นทอง จ., พงศ์ด้วง เ., อินทรโชติ ห. และ ตุลย์เมธาการ ม. 2021. ความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ปี 2564. คุรุสภาวิทยาจารย์. 2, 2 (ส.ค. 2021), 56–70.