(1)
พันธะลี ส.; เรืองประจวบกุล ป. การศึกษาผลการสร้างเครือข่ายนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับนิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. JTPD 2021, 2, 121-133.