[1]
อ่องแสงคุณ ด., “ WAT SOPHANARAM SCHOOL (PLANG RUAM RAT BAMRUNG)”., JTPD, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 15–26, ธ.ค. 2021.