กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาการบริหารห่วงโซ่อุปทานผลผลิตทุเรียนและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคัดแยกทุเรียนด้วยหลักการ SCOR Model Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy