กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผสานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับ ชุดสื่อนิทรรศการศูนย์ EESH เรื่อง “40 วิธี How to be KMUTT Green Nudges” ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF