กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเพื่อการแนะนำ บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด ในรูปแบบภาพกราฟิก 3 มิติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy