กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาอิทธิพลของมุมการบิดแม่เหล็กต่อสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy