Return to Article Details การสร้างคำบรรยายภาพด้วยแบบจำลอง CLIP Prefix Caption บนชุดข้อมูล Traffy Fondue Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy